Oudercontact

 

Infoavonden :

  • Tijdens de maand september vindt in alle klassen van het lager onderwijs een infoavond plaats. Alle ouders worden uitgenodigd in de klas van hun kind(eren). De klastitularis vertelt dan alles over vakinhouden, leermethodes, afspraken.
  • In de loop van de maand oktober geven de kleuterleidsters uitleg over de werking in de kleuterklassen.

 

Oudercontacten :

  • Zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere school zijn er twee individuele oudercontacten gepland. ( november en maart )
  • Op de laatste schooldag vindt er een informeel oudercontact plaats.

Comments are closed