Schoolraad

 

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeel en ouders, aangevuld met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht t.o.v. de school en omgekeerd.  Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.  De samenstelling ervan gebeurt via kennisgeving binnen de drie geledingen en eventueel verkiezingen, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De schoolraad komt minstens driemaal per jaar samen.

 

Voorzitter                                                      Marc Verbeeck

 

Vertegenwoordigers personeel

Isabelle De Smyter

Dorine Feys

Annick Verroken

 

Vertegenwoordigers ouders

Steven De Weirdt

Geraldien Meirlaen

Frederik Spileers

 

Vertegenwoordigers lokale gemeenschap

Sandra Van Dam

Martine Van Welden

Marc Verbeeck

 

Externe vertegenwoordigers (niet stemgerechtigd)

Mathieu Van Rentergem, schoolbestuur

Mia Van Steenkiste, directie

Comments are closed